Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Kémia

Képzési forma, tagozat:
Alapfokozat (BSc), nappali és levelező tagozat

Képzési idő:
6 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Vegyész

Szakirányok:

 • Tanári szakirány (tanulmányaikat MSc szinten folytatva tanári végzettséget szerezhetnek)
 • Borász-analitikus szakirány

A képzés célja:
Korszerű természettudományos szemléletmóddal bíró magas szintű kémiai tudással rendelkező szakemberek képzése. A szak követelményeit teljesítők megfelelő ismeretekkel bírnak a társ természettudományok, valamint az informatika területén képesek az alapképzésben megszerzett ismereteik önálló bővítésére, a hazai és a külföldi szakirodalom feldolgozására. Hallgatóinkat felkészítjük a kémia alapszakhoz kapcsolódó BSc- illetve MSc képzésekben való sikeres helytállásra.

Az ideális jelentkező:

 • aki érdeklődik a természettudományok (elsősorban a kémia) iránt
 • aki gyakorlatias beállítottságú, kedvet érez a manuális (laboratóriumi) munkához
 • akinek távlati céljai között szerepel a kémia alapszakhoz kapcsolódó valamely – BSc vagy MSc szintű – diploma megszerzése
 • aki szeretné megismerni természetes és mesterséges környezetünk anyagait, folyamatait, működésük törvényszerűségeit
 • aki szeretne kis-, közepes- illetve nagy borászati üzemekben vezetői feladatokat ellátni
 • aki elhivatottságot érez a tanári pálya iránt, ezért MSc szinten folytatva tanulmányait a kémia tárgy tanításával kíván foglalkozni.

Főbb tárgyak:

 • Természettudományos alapozó ismeretek: matematika, fizika, infotechnológia, közgazdasági alapismeretek, minőségbiztosítás, környezettani alapismeretek, EU ismeretek;
 • Szakmai törzsanyag: általános kémia, szervetlen kémia, fizikai-kémia, szerves kémia, analitikai kémia, alkalmazott kémia;
 • Differenciált szakmai ismeretek:
  1. tanári szakirány: második szak szakterületi ismeretei, elméleti kémia, egyéb természettudományos alapismeretek, speciális kémiai ismeretek, pedagógiai, pszichológiai ismeretek;
  2. borász-analitikus szakirány: a borászat biológiai alapjai, mikrobiológia, a borászat kémiai alapjai, borkultúra, borminősítés, borgasztronómia, eredetvédelem, élelmiszerbiztonság, borászat. Szakmai gyakorlat.

Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
Az Eszterházy Károly Főiskola a Kémia BSc alapszakon olyan színvonalú képzést biztosít, ami lehetővé teszi a végzettek számára úgy a munkaerőpiacon való megjelenést, mint a továbbtanulás lehetőségét. A kémia alapszakot nálunk teljesítő hallgatóknak lehetősége van az ország bármely felsőoktatási intézményében, kémia alapszakra épülő további (MSc) képzésben való részvételre. Az eddigiekben az EKF Kémia Tanszékén végzett hallgatók nagy számban és sikeresen vettek részt kiegészítő illetve másoddiplomás képzésekben. Az eddig végzett színvonalas oktatómunkánk biztosítéka annak, hogy végzett hallgatóinkat továbbra is szívesen fogadják más felsőoktatási intézmények.

"A szakma szépségei":
A kémia szépsége a kísérletezésben rejlik: hallgatóinknak a gyakorlatok során bőséges lehetőséget biztosítunk elméleti tudásuk elmélyítésére, megalapozására. Szakmánk fejlődése az elmúlt században a leggyorsabbak közé tartozott, és minden esély megvan arra, hogy ez továbbra is így maradjon. A jövő tehát a kémikusoké!
Ha "A bor az oldatok királya" - ki foglalkozhatna vele érdemben, ha nem a kémikus? A bor érési, fejlődési folyamatait megismerve lehetőség nyílik, hogy a borkészítésben az esetlegességet felváltsa a tudatosság.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

 • A vegyipar továbbra is "húzóágazatnak" számít hazánkban, így a potenciális munkahelyek száma várhatóan jelentős marad.
 • Napjainkban a kémia szakos tanárok egyre jobban keresetté válnak.
 • Magyarország és közelebbről régiónk borászata nagy, lendületesen fejlődő gazdasági erőt képvisel. A minőség javítása illetve fenntartása megköveteli a megfelelően képzett szakemberek alkalmazását.

Részletes információk
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ Felvételi Csoport
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520–424, Fax: 36/520–425
Interneten: http://www.tik.ektf.hu
E-mail: felvi [kukac] ektf [dot] hu

Eszterházy Károly Főiskola Kémia Tanszék
3300 Eger, Leányka u. 4. "C" épület
Tel./Fax: 36-520–471
E-mail: kemia [kukac] ektf [dot] hu


Bővebb információk:

A magyarországi felsőoktatásban ez évben bevezetett átalakítás kapcsán főiskolánkon (jelenleg az országban csak itt!) van egy borász-analitikus kimenettel bíró kémia alapképzésben való továbbtanulási lehetőség (kémia BSc), azaz főiskolai végzettség megszerzése. Nappali tagozaton 15 fő részére államilag támogatott a képzés a 2007 szeptemberében induló tanévben. Jelentkezési határidő február 15.
Ennek a képzésnek nagy előnye, hogy helyben, az Egri Borvidék központjában folyik. Ez az oktatási forma három év után főiskolai végzettségű diplomát ad a munkaerőpiacra történő belépéshez, illetve ilyen irányú továbbtanulási lehetőséget biztosít.

kemia-plakat

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics